Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie

door Lonneke Boels op 27-04-2020.

Over het lesmateriaal

Titel
Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie
Niveau
VWO
Leerjaar
6
Vak
Wiskunde A / Wiskunde C
Documenttype
Losse toetsopgave
Tijdsduur (minuten)
8
Moeilijkheidsgraad
Normaal
Bijpassende hoofdstukken
Resultaatverbetertoets 2020, 2020, Resultaatverbetertoets, Resultaatverbetertoets
Trefwoorden
enkellogaritmisch papier, aflezen uit grafiek, exponentieel verband
Omschrijving
Bij deze opgave gaat het erom dat leerlingen herkennen wanneer een grafiek (bij benadering) exponentieel is en wanneer niet op enkellogaritmisch papier. Nieuw is dat hier niet alleen gevraagd wordt naar de standaardsituatie (waaraan zie je dat de grafiek exponentieel is) maar ook naar een duidelijk zichtbare uitzondering. Net als in een examen staat hier in het correctievoorschrift Een aanpak als... wat aangeeft dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Het gaat erom dat uit de redenering blijkt dat de leerling de situatie goed begrepen heeft. Deze opgave is een variant van een andere opgave voor de RV. In de opgave komt een bewerkt krantenartikel voor uit de Volkskrant van 7 april 2020. Bij gebruik voor onderwijsdoeleinden (zoals een toets) is dit toegestaan. Meer informatie: https://www.onderwijsenauteursrecht.nl/onderwijsregelingen/voortgezet-onderwijs/tekst-en-afbeeldingen/ en https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Auteursrecht_en_internet.pdf
Bestanden
De bestanden kunnen alleen gedownload worden door ingelogde leraren.
'Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie' van Lonneke Boels is vrijgegeven onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.