Er zijn 67 leermiddelen gevonden. Pagina 1 van 4.
Voor 5 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overgoniometrische vergelijkingen oplossen, cirkelbewegingen, vergelijking van parameterkromme, parameterkromme, goniometrische identiteiten
SO havo4 wisB Hellingen (t/m §3) Toets Henk Reuling 01-11-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde B
Overhellingen, richtingscoëfficiënt, hellingshoek, hellingspercentage, tangens, formule rechte lijn, gemiddelde helling, haakjes wegwerken, cosinus, stelling van pythagoras, pythagoras
PW vwo5 wisA Statistiek (inhaalwerk) Toets Henk Reuling 01-11-2014
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overboxplot, statistiek, beschrijvende statistiek, gemiddelde, standaardafwijking, mediaan, frequentietabel, relatief frequentiehistogram, histogram
PW vwo5 wisA Statistiek Toets Henk Reuling 01-11-2014
Voor 5 VWO Wiskunde A
Oversectordiagram, gemiddelde, standaardafwijking, statistiek, beschrijvende statistiek, histogram, frequentietabel, cumulatieve frequentiehistogram
Voor 5 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overdifferentiëren, productregel, quotiëntregel, kettingregel, horizontale raaklijn, gebroken functie, asymptoten, toppen
PW vwo5 wisB Regels voor differentiëren Toets Henk Reuling 30-10-2014
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overdifferentiëren, kettingregel, productregel, quotiëntregel, buigpunt, gebroken functie, asymptoten, horizontale raaklijn
Discrete dynamische modellen Toets Nomen Nescio 23-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde A (Moeilijk)
Oververschilrij, recursieve rij, gr, exponentiële groei, groeipercentage, limiet, iteratiefunctie, kansmatrix, overgangsmatrix, afleiding rijformule, som meetkundige rij
Trillingspatronen en differentiaalvgl'n Toets Nomen Nescio 22-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overparameterkromme, lemniscaat, toppen, vergelijking van parameterkromme, helling, snelheid van een stoffelijk punt, populatiegroei met dv, maximum van populatie, lijnelementenveld, methode van euler, herleiden gonioformules
Normale verdeling Toets Nomen Nescio 21-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overkansrekening, verwachtingswaarde, hypothesetoets, normale verdeling, differentiaalvergelijking
Differentiëren Toets Nomen Nescio 20-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde A (Makkelijk)
Overdifferentiëren, vergelijking raaklijn, maximum bepalen, differentiequotiënt, optimaliseren inhoud
Statistiek Toets Nomen Nescio 19-01-2014
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overfrequentietabel, mediaan, modus, gemiddelde, standaardafwijking, boxplot, staafdiagram, klassenindeling
Bogen en hoeken Toets Nomen Nescio 19-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overkoordenvierhoek, berekening hoek, constructie punt met bepaalde kijkhoek, omtrekshoek en middelpuntshoek, bewijzen, bissectrice
Hoeken en bogen Toets Nomen Nescio 09-01-2014
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overmiddelpuntshoek, omtrekshoek, negenpuntige ster, koordenvierhoek, bewijzen, gelijkvormigheid, constructie van kijkhoek
Cirkelbewegingen Toets Nomen Nescio 24-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overgoniometrische vergelijkingen oplossen, vergelijkingen oplossen in een domein, cirkelbewegingen, parametervoorstelling omzetten in een vergelijking in x en y, snelheid van een stoffelijk punt, symmetrie in een goniometrische grafiek
Regels voor het differentiëren Toets Nomen Nescio 17-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overbreukfunctie, extreme waarden, tweede afgeleide, gr, exact berekenen, optimaliseren oppervlakte, bewijs dat twee grafieken raken, plotten met gr, vergelijking raaklijn
Binomiale verdeling Toets Nomen Nescio 15-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overbinomiale getallen, trekken met terugleggen, trekken zonder terugleggen, binomiale verdeling, gr
Binomiale verdeling Toets Nomen Nescio 09-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overbinomiale verdeling met gr, kansverdeling, verwachtingswaarde, complementenregel, productregel
Statistiek 5va&c Toets Nomen Nescio 03-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overgemiddelde, mediaan, modus, spreidingsbreedte, standaardafwijking, percentage, absoluut en relatief, steelbladdiagram, cirkeldiagram, vuistregels, boxplot, histogram
Logaritmen, Exponenten en Rijen Toets Peter van Zwoll 02-12-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overexponentiële functie, groeifactor, halfwaardetijd, somrij, verschilrij, logaritme
De binomiale verdeling en ruimtemeetkunde v5wb Toets Nomen Nescio 26-11-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overbinomiale verdeling, kansverdeling, stochast, variantie, cosinusregel, pythagoras in de ruimte, complementenregel, binomiale kans met gr, standaardafwijking
Pagina 1 van 4 Volgende