Er zijn 67 leermiddelen gevonden. Pagina 2 van 4.
Lineair programmeren v4a&c Toets Nomen Nescio 23-11-2013
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overformule verkoopprijs opstellen, eerstegraads functies in grafiek, lineair programmeren, stelsels vergelijkingen oplossen, toelaatbare gebied tekenen
Combinatoriek v4a Toets Nomen Nescio 21-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overhandig tellen, permutaties, aantal routes, rangschikkingen, combinaties
Combinatoriek v4a Toets Nomen Nescio 19-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overpermutaties, uitschrijven mogelijkheden, kans, trekken zonder terugleggen, trekken met terugleggen, combinaties
Combinatoriek 4va Toets Peter van Zwoll 18-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overpermutaties, handig tellen, opsomming mogelijkheden, combinaties
Discrete analyse v4a Toets Han de Paepe 15-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overrekenkundige rij, meetkundige rij, directe formule, recursieve formule, som rekenkundige rij, som meetkundige rij, recursieve formule invoeren in gr, verschilrij, somrij
Kansen en verbanden 4vb Toets Nomen Nescio 14-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overtrekken zonder terugleggen, somregel, complementenregel, verwachtingswaarde, parabool, top parabool, lineair gebroken functie, domein, bereik, asymptoot, ongelijkheden, vergelijkingen met gebroken vormen
Kansen en verbanden Toets Nomen Nescio 13-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overtrekken zonder terugleggen, somregel, productregel, complementenregel, roosterdiagram, boomdiagram, wortelfunctie, spiegelen in y-as, translatie, ongelijkheid oplossen, lineair gebroken functie, functieparameter, plotten met gr, domein, bereik
Rekenen en verbanden v4b Toets Nomen Nescio 11-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overlineair gebroken functie, asymptoot, grafiek plotten, ongelijkheid oplossen, translatie, kettingfunctie, inverse functie, wortelvergelijking, functie van twee variabelen, gebroken machten, oplossen vergelijking mbv substitutie, kwadraatafsplitsen, optimaliseren oppervlakte, herleiden breuken met machten, oppervlakte trapezium
Exponenten en logaritmen Toets Nomen Nescio 08-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overopgaven in context, exponentiële groei, groeifactor, exponentiële vergelijking, herleiden logaritmen, logaritmische vergelijking, logaritmische schaal, logaritme
C-toets 4 vwo Verbanden Toets Nomen Nescio 07-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overgebroken en negatieve machten, vermenigvuldigen t.o.v. assen, translatie, inverse functie, kettingfunctie, wortelfunctie, lineair gebroken functie, asymptoot
Functies in samenhang v4b Toets Han de Paepe 07-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overgebroken en negatieve machten, herleiden, herleiden breuken met machten, exponentiële groei, wortelfunctie, domein, bereik, inverse functie, lineair gebroken functie, functieparameter, asymptoot, spiegelen in y=x
Verbanden v4a Toets Harry Smits 05-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A
Overherleiden gebroken machten, herleiden breuken met machten, machtsfunctie, lineair gebroken functie, coördinaten snijpunten berekenen, vergelijkingen met gebroken machten
Verbanden en functies v4b Toets Nomen Nescio 04-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overgebroken machten, lineair gebroken functie, inverse functie, negatieve machten, domein, translatie, asymptoot, samengestelde functies, vergelijkingen met gebroken machten, vermenigvuldigen t.o.v. assen
Functies en samenhang v4b Toets Peter van Zwoll 03-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overdomein, bereik, translatie, inverse functie, ketting van functies, wortelvergelijking, lineair gebroken functie, asymptoot, gebroken machten, negatieve machten, vermenigvuldigen t.o.v. assen
c-toets 4vwo Toets Nomen Nescio 01-11-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overlineaire functie, bundel rechten, evenwijdigheid, bundel parabolen, gebruik gr, top parabool, wortelfunctie, translatie, gebroken lineaire functie, hyperbool, asymptoot, functieparameter, vermenigvuldigen t.o.v. assen
Functies en samenhang H3 v4a Toets Peter van Zwoll 31-10-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overfunctieparameter, bundel lijnen, evenwijdigheid, bundel parabolen, gebruik gr, top parabool, wortelfunctie, translatie en formule, lineair gebroken functie, hyperbool, asymptoot, vermenigvuldigen t.o.v. assen
Functies in samenhang v4b Toets Peter van Zwoll 31-10-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overnegatieve machten, gebroken machten, translatie en formule, domein en bereik, gebroken functie, functieparameter, exponentiële groei, halfwaardetijd, asymptoot, transformaties, vergelijkingen met gebroken machten
4v-Spel en Kans Toets Jo Hendriks 30-10-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C (Moeilijk)
Overroosterdiagram, binomiale getallen, verwachtingswaarde, loterij, trekken zonder terugleggen, complementenregel, stroomkring, trekken met terugleggen
Spel en kans v4 Toets Nomen Nescio 30-10-2013
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overtrekken zonder terugleggen, trekken in één greep, kansboom, verwachtingswaarde, aantal routes, combinaties
Rekenen 4vb Toets Nomen Nescio 29-10-2013
Voor 4 VWO Wiskunde B (Moeilijk)
Overparabool, parametervoorstelling parabool, kwadraatafsplitsen, vierkantsvergelijking na substitutie, oppervlakte trapezium, logaritme
Vorige Pagina 2 van 4 Volgende