Er zijn 27 leermiddelen gevonden. Pagina 1 van 2.
Resultaatverbetertoets Havo Wiskunde B Toets Peter van de Beek 09-06-2020
Voor 5 HAVO Wiskunde B
Overresultaatverbetertoets, havo, wiskunde b
Extra opgave vwo6 wisA: Tsunami Losse toetsopgave Henk Reuling 06-06-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overwortelformule, redeneren bij formule, herleiden gebroken en negatieve machten
Opgave voor RV-toets havo5 wisA: Mondkapjes Losse toetsopgave Henk Reuling 04-06-2020
Voor 5 HAVO Wiskunde A
Overbeschrijvende statistiek, formulekaart statistiek, groeifactor, combinatoriek
Resultaatverbeteringstoets HAVO wiskunde B Toets Willem van Briemen 03-06-2020
Voor 5 HAVO Wiskunde B
Oververgelijkingen, differentiëren, sinusoïde, logaritmen, wortelvergelijking exact, translaties, optimaliseren, logaritme herleiden, cirkel en lijn, cosinusregel, meetkunde
SE (herkansing) vwo6 wisB - gehele CE-stof 2020 Toets Henk Reuling 01-06-2020
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overanalytische meetkunde, analyse
SE gehele stof CE vwo6 wisB - 150 minuten Toets Henk Reuling 01-06-2020
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overanalytische meetkunde, analyse
Resultaatverbeteringstoets VWO wiskunde B Toets Willem van Briemen 31-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overexponenten, meetkunde, goniometrie, formules, differentiëren, integreren, vergelijkingen
Losse toetsopgave analytische meetkunde: vierkanten langs een lijn Losse toetsopgave Henk Reuling 25-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overvierkant, vectorvoorstelling lijn, vectormeetkunde
Voor 5 HAVO Wiskunde B
Overrvt, hele toets
Losse SE-opgave havo/vwo wisA met wortelformule: Puzzelen Losse toetsopgave Henk Reuling 20-05-2020
Voor 5/6 HAVO / VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overwortelformule, vergelijking met gr oplossen, algebraïsche vaardigheden
Opgave vwo6 wisA exp en logistische groei bij Covid-19 in Italië Losse toetsopgave Henk Reuling 19-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overexponentiele groei, logistische groei
Voor 5 HAVO Wiskunde A
Overstatistiek, beschrijvende statistiek, normale verdeling
Voor 5 HAVO Wiskunde A
Overlineaire verbanden, verbanden, exponentiële groei, grafieken
Misleidende grafieken Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overgrafieken, misleiding, gestapeld staafdiagram
Meetniveau bij data verzamelen Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overmeetniveau, kwalitatief, nominaal, ordinaal
Lengte van leerlingen (met uitwerkingen) Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde D (Moeilijk)
Overstatistiek, meetniveau, histogram, staafdiagram
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overstatistiek, hypothesetoets, normale toets, normale verdeling, voetbalvrouwen, z-score, gemiddelde, standaardafwijking
Koekjes verdelen Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overcombinaties, combinatoriek, telproblemen
Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overenkellogaritmisch papier, aflezen uit grafiek, exponentieel verband
Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overenkellogaritmisch papier, berekenen groeifactor, logaritmische schaal
Pagina 1 van 2 Volgende