Over het MULO archief

De verzameling

David van Oorschot heeft veel MULO examens verzameld. Een groot deel van de collectie examens die hij bezit is aangeleverd door Hessel Pot uit Woerden. De uitwerkingen zijn gemaakt door Max Blommestijn en David van Oorschot. WisBase biedt een online archief van deze verzameling.

MULO-examens

De MULO-examens werden voor de wiskunde in twee vakken afgenomen: algebra en meetkunde. Tot omstreeks 1925 waren er examens Rekenen-A en Rekenen-B. Het vak Rekenen is rond die tijd overgegaan in Handelsrekenen en Boekhouden.

De examens werden afgenomen in twee differentiaties: MULO-A en MULO-B. Daarnaast waren er twee versies van de landelijke examens: het algemene examen van de verenigingen voor openbaar en christelijk MULO en het examen van de katholieke MULO-vereniging.

Voor meer informatie over MULO zie ook de pagina "Meer uitgebruid lager onderwijs" op Wikipedia.

Uitbreiding

WisBase wil de verzameling graag verder uitbreiden. Neem contact met ons op als u aanvullingen voor deze verzameling heeft.