Praktische opdracht bij de dataset Airbnb New York

door CITO op 04-11-2020.

Over het lesmateriaal

Titel
Praktische opdracht bij de dataset Airbnb New York
Niveau
HAVO / VWO
Leerjaar
5/6
Vak
Wiskunde A
Documenttype
Toets
Tijdsduur (minuten)
300
Moeilijkheidsgraad
Normaal
Bijpassende hoofdstukken
CITO, 2020, Statistiek SE, Airbnb New York
Trefwoorden
statistiek, cito, grote datasets, ict, excel, vustat
Omschrijving
Dit document bevat een uitgebreide praktische opdracht bij de dataset Airbnb New York. De gegevens in de dataset Airbnb New York zijn afkomstig van https://www.kaggle.com/dgomonov/new-york-city-airbnb-open-data. Ingesloten zijn: opgaven, correctiemodel, dataset in Excel, dataset in VUSTAT en een analyse van de opgave. Alle materiaal is gemaakt door het Carmelcollege Salland in samenwerking met Stichting CITO.
Bestanden
De bestanden kunnen alleen gedownload worden door ingelogde leraren.
'Praktische opdracht bij de dataset Airbnb New York' van CITO is vrijgegeven onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.