Er zijn 489 leermiddelen gevonden. Pagina 3 van 25.
G&R 2vwo hoofdstuk 5 SLO Toets Bram Schoonen 10-03-2015
Voor 2 VWO Wiskunde
Overkwadraten, parabool, wortel herleiden, wortel vereenvoudigen, wortelvergelijking, getallenverzamelingen
SLO havo3 hoofdstuk 6 Toets Bram Schoonen 06-02-2015
Voor 4 HAVO Wiskunde
Overparabool, top parabool bepalen, snijpunten parabool met assen, snijpunten parabool met x-as, tweedegraads vergelijking zonder abc-formule, abc-formule, discriminant, toepassing kwadratische formule
G&R ed 10 Havo Wi A H11 +uitw Toets Rob Boer Rookhuizen 02-02-2015
Voor 5 HAVO / VWO Wiskunde A
Overkansrekening
toetsen van hypothesen Toets Onno de Bruin 02-02-2015
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overhypothesen, hypothesetoets, tekentoets
ET 6vwo wiskunde A G&R10 Ad3 h12 en Ad4 h14 Toets Frank van Leeuwe 20-01-2015
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overdifferentiaalrekening, algebraïsche vaardigheden
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overgoniometrie, integreren, tweede afgeleide, buigpunt, oppervlakte en inhoud
schoolexamen hfst (9) 11 en 12 Toets Wilma den Boer 02-01-2015
Voor 5 HAVO Wiskunde D
Overe-macht en ln, groeiprocessen, differentiëren
pw 5VWO gonio Toets Robert-Jan van Egmond 21-12-2014
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overeenparige cirkelbeweging, goniometrie, integreren, omwentelingslichaam, goniometrische vergelijkingen oplossen, exacte waarden
Proefwerk H9: beschrijvende statistiek Toets Stefanie Romme 08-12-2014
Voor 5 VWO Wiskunde A
Overbeschrijvende statistiek
Telproblemen en mathematische statistiek Toets Eric Overwater 10-11-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overtelproblemen, combinatoriek, permutatie, cumulatieve frequentiehistogram, boxplot, gelaagde steekproef
Voor 2 VWO Wiskunde
Overconstructies, middelloodlijnen, hoogtelijn berekenen, oppervlakte parallellogram, oppervlakte vlieger
Kansrekenen 1 Toets Ruud Bisschops 16-10-2014
Voor 5 HAVO Wiskunde A (Makkelijk)
Overvoorwaardelijke kans, hypergeometrische kans, verwachtingswaarde, theoretische kans
Hoofdstuk 1 Toets Ruud Bisschops 16-10-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overcumulatieve relatieve frequentiepolygoon, mediaan, boxplot, histogram, gemiddelde, steekproef
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overwegendiagram, combinaties, permutaties
toets Havo 4 -wiA- Hoofdstuk 4,5 & 7 Toets Robert-Jan van Egmond 18-09-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overfrequentietabel, klassenindeling, steekproef, hyperbolisch verband, van toenamediagram naar globale grafiek, differentiequotiënt met gr, soorten stijgen en dalen, berekenen evenredigheidsconstante, asymptoot
kwadratische problemen Toets el houssaine lhasni 04-09-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde
Overkwadratische problemen
kwadratische problemen Toets el houssaine lhasni 04-09-2014
Voor 4 HAVO Wiskunde
Overkwadratische, problemen
3 KGT PW H3 Lineaire Verbanden Toets Daan Hogevonder 15-08-2014
Voor 4 VMBO GT Wiskunde
Overlineaire functie, lineair verband weergeven in formule
pw 1HV1 Ruimtefiguren Toets Gerrit Janssen 14-08-2014
Voor 1 HAVO / VWO Wiskunde
Overruimtefiguren, platte vlakken
VWO 5 C Examentoets 5.2 h5 h6 h9 h10 tw2 Toets Toos Meijer 20-07-2014
Voor 5 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overmachten herleiden, groeipercentage, kansrekening, rekenkundige rij, som meetkundige rij, kansverdeling
Vorige Pagina 3 van 25 Volgende