Er zijn 732 leermiddelen gevonden. Pagina 3 van 37.
Oplossen exponentiële vergelijkingen Toets Chris Wildhagen 07-06-2017
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overexponentieel
Hoeken en afstanden in de ruimte Toets Chris Wildhagen 07-06-2017
Voor 5 VWO Wiskunde B
Overhoeken
Cirkeldefinities goniometrische functies Toets Chris Wildhagen 06-06-2017
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overgoniometrie
Proefwerk over hoofdstukken 1,2 en 3 Toets Ton Raves 27-02-2017
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overtop parabool met parameter, vergelijking, afgeleide functie
Toets rekenen & plaatsbepalen Toets L Okonski 12-01-2017
Voor 1 HAVO Wiskunde
Overrekenen, plaatsbepalen, rekenvolgorde, coördinaten, tekenen, assenstelsel, aflezen, oorsprong
GR11 vwo ACd1 h2 en h4 Toets Frank van Leeuwe 02-01-2017
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overtoetsen
g&r11 vwo B H5 Toets Rob Boer Rookhuizen 04-07-2016
Voor 4 VWO Wiskunde B
Overals macht van x schrijvenherleiden breuk naar machten, exponentiele groei, wortelverband
Hoofdstuk 5 Toets Ton Raves 31-05-2016
Voor 4 VMBO B Wiskunde B (Moeilijk)
Overproefwerk hoofdstuk 5
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Oververhoudingen, toenamediagram, soorten groei, van toenamediagram naar globale grafiek, procenten, evenredig verband
PW Veranderingen vwo5 wisC Toets Henk Reuling 09-05-2016
Voor 5 VWO Wiskunde C
Oververanderingen, lineaire verbanden, evenredig verband, snijpunt lijnen, verschilfunctie, toenamediagram, omgekeerd evenredig, formule lineair verband opstellen
PW havo 4 wisA Statistiek - maart 2016 Toets Henk Reuling 09-05-2016
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overbeschrijvende statistiek, cumulatieve relatieve frequentiepolygoon, standaardafwijking, frequentieverdeling, modale klasse, histogram, boxplot, uitschieter, gemiddelde, kwartielafstand
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overlineaire vergelijkingen, y vrijmaken, verbanden, toename diagram, differentiequotiënt, grafiek uit toenamediagram
Toets vectormeetkunde Toets Eric Overwater 19-04-2016
Voor 4 HAVO Wiskunde D
Overvectormeetkunde, inproduct, uitproduct, vectorvoorstelling lijn en vlak, vergelijking vlak, hoek tussen 2 lijnen, hoek tussen 2 vlakken
Rekentoets 4 Havo in twee delen 3F Toets Nico Derks 19-03-2016
Voor 4 HAVO Rekenen
Overrekenen, 3f
Vectormeetkunde (toets+uitwerking) Toets Eric Overwater 09-02-2016
Voor 4 HAVO Wiskunde D
Overvectormeetkunde, inproduct, uitproduct, vectorvoorstelling lijn en vlak, vergelijking vlak, hoek tussen 2 lijnen, hoek tussen 2 vlakken, snijlijn van 2 vlakken
combinatoriek Toets Onno de Bruin 28-01-2016
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overpermutaties, combinaties, npr, ncr
Moderne Wiskunde 4 Havo B ed 11 proeftoets hoofdstuk 1 Toets Rob Boer Rookhuizen 04-01-2016
Voor 4 HAVO Wiskunde B
Oververgelijkingen oplossen
G&R11-ACd1-h2 Toets Frank van Leeuwe 02-01-2016
Voor 4 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overcombinatoriek
Voor 4 HAVO Wiskunde B
Overformules, grafieken, vergelijkingen
Voor 4 HAVO Wiskunde A
Overrekenregels, verhoudingen
Vorige Pagina 3 van 37 Volgende