Er zijn 20 leermiddelen gevonden.
Losse toetsopgave analytische meetkunde: vierkanten langs een lijn Losse toetsopgave Henk Reuling 25-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde B
Overvierkant, vectorvoorstelling lijn, vectormeetkunde
Voor 5 HAVO Wiskunde B
Overrvt, hele toets
Losse SE-opgave havo/vwo wisA met wortelformule: Puzzelen Losse toetsopgave Henk Reuling 20-05-2020
Voor 5/6 HAVO / VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overwortelformule, vergelijking met gr oplossen, algebraïsche vaardigheden
Opgave vwo6 wisA exp en logistische groei bij Covid-19 in Italië Losse toetsopgave Henk Reuling 19-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overexponentiele groei, logistische groei
Voor 5 HAVO Wiskunde A
Overstatistiek, beschrijvende statistiek, normale verdeling
Voor 5 HAVO Wiskunde A
Overlineaire verbanden, verbanden, exponentiële groei, grafieken
Misleidende grafieken Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overgrafieken, misleiding, gestapeld staafdiagram
Meetniveau bij data verzamelen Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overmeetniveau, kwalitatief, nominaal, ordinaal
Lengte van leerlingen (met uitwerkingen) Losse toetsopgave Lonneke Boels 11-05-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde D (Moeilijk)
Overstatistiek, meetniveau, histogram, staafdiagram
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overstatistiek, hypothesetoets, normale toets, normale verdeling, voetbalvrouwen, z-score, gemiddelde, standaardafwijking
Koekjes verdelen Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C / Wiskunde D
Overcombinaties, combinatoriek, telproblemen
Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overenkellogaritmisch papier, aflezen uit grafiek, exponentieel verband
Totaal aantal bevestigde besmettingen pandemie Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overenkellogaritmisch papier, berekenen groeifactor, logaritmische schaal
Exponentiële groei van het aantal geïnfecteerden Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overexponentiële vorm herleiden
Bereiken we wel groepsimmuniteit? Losse toetsopgave Lonneke Boels 27-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overgrenswaarde, logistische groei, breukfunctie, redeneren
Wanneer is de grootste drukte op de spoedeisende hulp? Losse toetsopgave Lonneke Boels 26-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A
Overafgeleide, toepassingen afgeleide, snelheid van de verandering, maximale waarde dy/dx
Hoe druk is de spoedeisende hulp? Losse toetsopgave Lonneke Boels 26-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A (Moeilijk)
Overlogistische groei, kettingregel, afgeleide breuk, quotientregel, machtsregel, differentieren
Model voor virusinfecties Losse toetsopgave Lonneke Boels 26-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Oververgelijking opstellen en oplossen, meetkundige rij, exponentiële rij, opstellen formule
Incubatietijd van een virus Losse toetsopgave Lonneke Boels 26-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A / Wiskunde C
Overomrekenen groeifactor, groeifactor omrekenen
Groei van virusinfecties Losse toetsopgave Lonneke Boels 25-04-2020
Voor 6 VWO Wiskunde A (Makkelijk)
Overlogistische groei, vergelijking opstellen en oplossen, breukfunctie, grafische rekenmachine